Klachtenregeling

KLACHTENREGLEMENT ADIONA – KLAGER

Coaching praktijk Kracht en Evenwicht hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en aan goede relaties. Ben jij als opdrachtgever onverhoopt niet tevreden over de werkwijze of dienstverlening van Kracht en Evenwicht, laat dit zo spoedig mogelijk weten. Hiervoor kun je je richten tot Marloes de Groot, eigenaar van Kracht en Evenwicht, via het volgende contact:

Contactpersoon: Marloes de Groot Contactinformatie: info@krachtenevenwicht.nl.

Je ontvangt binnen 48 uur een reactie op de klacht met een bevestiging dat de klacht is binnengekomen.

Aansluitend word je binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek waarin de klacht wordt doorgenomen en wordt besproken op welke wijze Kracht en Evenwicht de klacht kan verhelpen. Mocht je samen niet tot een oplossing kunnen komen, dan kun je je klacht indienen bij de beroepsorganisatie Stichting ADIONA via het volgende e-mailadres: klachtenloket@adiona.nl. Stichting ADIONA zal de verdere afhandeling op zich nemen. Houd er rekening mee dat de klacht en de afhandeling vertrouwelijk worden behandeld.

De klacht wordt geregistreerd en bewaard tot twee jaar na afhandeling. Na deze periode wordt het dossier vernietigd in verband met de privacy van betrokkenen.

Een uitgebreide versie van dit klachtenreglement kun je downloaden via de ADIONA website (www.adiona.nl).